Vi har 100 messevegger, 70 av dem er hvitmalt mens 30 er trehvite. Hver messevegg er 1.20 m bred og 2.20 m høy.

De vanlige størrelsene er:
1.20 m dyp x 2.40 m bred og 1.20 m dyp x 3.60 m bred.
Er det spesielle ønsker setter vi sammen enda større boder d.v.s. 1.20 m dyp x 4.80 m bred.
Vi skaffer strøm, bord og stoler til alle boder. Vi har også ekstra lys (spotlight) til disposisjon. 
Utstillere som selger mat har ikke lov til å selge brus og kaffe.

Priser:
Innestand 2,40 m: kr. 1000,- inkl. bord
Innestand 3,60 m: kr. 1500,- inkl. bord
Ett bord uten vegger: kr. 500
Utestand 3x3 m som selger varm mat: kr. 3000,-
Utestand 3x3 m som ikke selger varm mat: kr. 1000,-
100 kr. per meter i tillegg (lengderetning)

Kontaktperson: Inger Meyer, tlf. 917 76 622, inger.meyer@gmail.com​