Vi har lenge vært klar over at det neppe ville bli mulig å arrangere tradisjonelle Herøydager i år også, men vi har i det lengste hatt et håp om at situasjonen rundt Covid-19 skulle gjøre det mulig å arrangere konserter. Slik reglene er i dag er det ikke mulig å ha flere enn 100 personer til stede på konserter innendørs. Utendørs kan man samle 200 personer uten faste tilviste sitteplasser. 

Herøydagan var i år planlagt fra 24. til 27. juni og vi er klar over at det kan bli mer lettelser i tiden som kommer. Med bare en måned igjen er vi imidlertid nødt til å ta en bestemmelse, da det er tross alt en god del forberedelser som må gjøres.

De siste nasjonale bestemmelsene om at vaksineringen blir forsinket på grunn av at vaksiner skal forfordeles til mer smitteutsatte kommuner gjør det også ekstra vanskelig for oss som arrangør.

Det er selvsagt sterkt beklagelig at Herøydagan må avlyses i år også, men vi lover at vi kommer sterkt tilbake neste år. Mest sannsynlig blir Herøydagan da arrangert fra 23. til 26. juni 2022.

God sommer!