Selv om fok i Herøy er veldig flinke til å stille opp i komitéer og bake kaker ønsker Herøydagan flest mulig registrerte medlemmer. 

For å bli medlem henvender du deg til leder Svein Lundestad på e-post svein.lundestad@online.no. Du vil da motta en faktura på kroner 100,- og bli registert som medlem i Herøydagan når denne er betalt.  Dersom det er noen som ikke har e-post så kan de ta kontakt med Svein på tlf. 906 66 145.